Blog Post

حذف سه رشته از دفترچه آزمون دستیاری «موقتی» استقائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تاکید بر اینکه حذف سه رشته در دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری «موقتی» است گفت: در این دوره جذب دستیار در سه رشته “پزشکی قانونی”، “پزشکی اجتماعی” و “طب سالمندی” متوقف خواهد شد و از دوره‌های بعد مجددا در این رشته‌ها دستیار جذب می‌شود.زیرا قرار نیست پذیرش در این رشته‌ها کامل متوقف شود.

دکتر اسماعیل ایدنی در گفت و گو با خبرنگار آپ وب، در خصوص علت حذف سه رشته پزشکی قانونی، پزشکی اجتماعی و طب سالمندی از دفترچه آزمون دستیاری پزشکی اظهار کرد: تمام کسانی که به عنوان پزشک قانونی پذیرفته می‌شوند، بورسیه سازمان پزشکی قانونی هستند و  حذف این رشته از دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری بر اساس نامه این سازمان اتفاق افتاده است که در آن اعلام شده امسال هیچ فردی به عنوان بورسیه در سازمان پزشکی قانونی جذب نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جذب دانشجو بدون اینکه بازار کاری برای آن در آینده وجود داشته باشد، تصمیمی به مراتب بدتر خواهدبود، گفت: بر همین مبنا وزارت بهداشت رشته پزشکی قانونی را از دفترچه انتخاب رشته چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری حذف کرده است.

وی در خصوص مشکل ساز شدن حذف رشته پزشکی قانونی از دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری به دلیل کمبود شدید متخصص پزشکی قانون در برخی استان ها گفت:  اینها مسائلی نیست که در حیطه اختیارات وزارت بهداشت باشد و ما بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در این زمینه عمل کرده‌ایم.  

ایدنی با اشاره به اینکه حذف موقتی رشته‌های طب سالمندی و پزشکی اجتماعی نیز برای یک دوره مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: ما مبتنی بر نیاز کشور نیرو تربیت می‌کنیم به هیچ وجه به دنبال تربیت دانش آموخته بیکار نیستیم.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصریح کرد:  دانشگاه‌ها باید متناسب با نیازهای بازار کار نیرو تربیت کنند و این کار درستی است که اول مشاغل مختلف را در نظر بگیریم و متناسب با نیاز نیرو تربیت کنیم چراکه هدف فقط مدرک دادن نیست  و این رویکرد منابع ملی را هدر می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه توقف جذب دستیار در سه رشته اعلام شده موقتی است گفت: هیچ یک از این رشته ها متوقف نمی شود و برای یک دوره دستیار در این رشته ها جذب نخواهد شد.

ایدنی اظهار کرد: تعداد دستیارانی که در این رشته در گذشته پذیرفته میشد نیز تعداد بالایی نبود و در حدود 10 الی 15 نفر در این رشته‌ها جذب می‌شدند.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 565  ظرفیت در رشته‌های مورد نیاز دستیاری اضافه شده است و ظرفیت‌ها به سمت رشته‌هایی که با کمبود مواجه بودند سوق داده شده است.

انتهای پیام

About upwebdesign

Related Posts