Blog Post

صوت / بسته خبری ۲۸ فروردین ۹۷


بسته خبری ۲۸ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «آپ وببیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

About upwebdesign

Related Posts