Blog Post

پایان چهارمین مناظره دانشجویان/ یک بام و دو هوای خصوصی‌سازی در ایران


در چهارمین مناظره مرحله کشوری “هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران” تیم “جیم” از تهران به عنوان برنده اعلام شد.

به گزارش آپ وب،   در چهارمین مناظره دو گروه “فرهنگ” از هرمزگان و تیم “جیم” از تهران بر سر گزاره “خصوصی‌سازی در کشورهای مانند ایران موجب گسترش رانت وفساد اقتصادی می‌شود” با یکدیگر به مناظره پرداختند.

گروه “فرهنگ” در ابتدای گفت و گو با ارائه کلید واژه‌ای از گزاره در فرهنگ عام، خصوصی سازی را به معنای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی دانست. این تیم فقدان نهادی برای خصوصی سازی را یکی از معضلاتی دانست که وضعیت کنونی کشور ما از آن نشات می‌گیرد. به بیان دیگر می‌توان گفت نهادحامی بازار در ایران وجود ندارد.

این تیم علاوه بر آن معتقد بود که در ایران انباشت سرمایه وجودندارد.

تیم فرهنگ ادامه داد : خصوصی سازی در ایران سپردن کار به مردم عنوان می‌شود که از نظر ما این یک دروغ بزرگ است. خصوصی سازی در اصل سپردن دارایی‌های دولت به اقلیت مردم است.

در ادامه این مناظره تیم “جیم” بررسی رابطه خصوصی سازی و گسترش نهادها را ضروری دانست و عنوان کرد: جمع بندی ما این است که خصوصی‌سازی باعث کاهش رانت و فساد می‌شود.

این تیم برای تعریف فساد از تعریف بانک جهانی اقتصاد استفاده کرد و فساد را استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت استفاده شخصی دانست.

تیم جیم ادامه داد: اساسا خصوصی‌سازی باعث کاهش اختیارات دولت می‌شود. این امر نیز سبب کاهش فساد می‌شود.

تیم مذکور پس از آن، با ارائه تعریفی برای اختلاس افزود: در کشورهای در حال توسعه علیرغم خصوصی سازی فساد کاهش پیدا می‌کند.

تیم فرهنگ که در موضع موافق گزاره بود نیز ذکر کرد: بخش خصوصی جزئی از نظام اقتصادی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آغاز خصوصی سازی در ایران زمانی شکل گرفته است که کارخانجات وتولیدات مولد در حمایت دولت بوده‌اند.

تیم فرهنگ با اشاره به کارکنان هفت تپه افزود: در هفت تپه دیدیم که این کارخانه با شش میلیارد تومان به بخش خصوصی تحویل داده شد و کارگران وکارکنان این کارخانه به خیابانها ریختند.

این تیم اولویت و هدف  دولت از خصوصی‌سازی را  درآمدزایی دانسته و عنوان کرد:  این درآمد زایی سبب رانت می‌شود.

تیم جیم در نهایت موضع تیم فرهنگ را متفاوت دانست  و افزود: مدیران دولتی انگیزه‌ای  برای کاهش هزینه‌ها ندارند.

تیم جیم خصوصی سازی را یک ضرورت دانست و افزود: خصوصی سازی نیز الزاما سپردن دارایی‌های دولت به اقلیت نیست و اتفاقی که در ایران شاهد آن هستیم اساسا خصوصی سازی نیست.

تیم فرهنگ در ادامه این مناظره با اشاره به  عدم شفافیت در دولت، متذکر شد: تمام بنگاه‌ها از نزدیکان دولت بودند و ۹ درصد کل کارکنان بخش مولد با واسطه با دولت مرتبط بودند پس چطور دولت فربه است؟ باید گفت براساس رانتها است که فساد شکل می‌گیرد.

تیم جیم که در موضع مخالف این گفت وگو بود ادامه داد: وقتی خصوصی‌سازی از بنگاه‌های بزرگ شروع شود طبیعتا در آن رانت به وجود می‌آید. گام اول برای بودجود آمدن قوانین حامی بازار یک دفعه بوجود نمی‌آید و باید از نقطه‌ای آغاز گردد.

جمع بندی ما در مخالفت با کلیت گزاره این است که فساد پنهان دولتی سرباز کرده و فساد در دولت زیاد است. در نهایت باید گفت با برنامه ریزی صحیح و نظر کارشناسان می‌توان خصوصی سازی موفقی داشت.

محمد سعید ممتازنیا(دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران)، علیرضا هاشم زادگان( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه امام صادق)، محمدرضا نیکنام (دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس)، علیرضا صدیقی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران) در تیم جیم به مناظره پرداختند.

اعضای تیم فرهنگ از هرمزگان : جهانگیر سایانی (دانشجوی رشته امور فرهنگی از دانشگاه فرهنگ و هنر)، مهدی میری (دانشجوی مدیریت فرهنگی دانشگاه فرهنگ و هنر)، علیرضا بهاری (دانشجوی رشته عکاسی از دانشگاه فرهنگ و هنر) و جواد انصاری نیا (دانشجوی رشته سینما دانشگاه فرهنگ و هنر) نیز اعضای تیم فرهنگ هستند.

انتهای پیام

About upwebdesign

Related Posts